Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 21.2.2018 12:10:12
verze: 4219
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Chemie a chemické technologie

1. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N101005 Obecná a anorganická chemie I 3/2/0 Z+Zk 8
N101031 Úvod do laboratorních výpočtů 0/2/0 KZ 3
N107033 Historie chemie a materiálů 3/0/0 Zk 4
N111009 Toxikologie a ekologie 2/0/0 Zk 3
N413022 Matematika I 3/4/0 Z+Zk 9
N445001 Aplikace výpočetní techniky 0/3/0 KZ 3
Volitelné předměty

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N101003 Laboratoř anorganické chemie I 0/0/4 KZ 3
N101006 Obecná a anorganická chemie II 2/2/0 Z+Zk 5
N110004 Organická chemie I 2/2/0 Z+Zk 6
N413003 Matematika II 3/3/0 Z+Zk 8
N444001 Fyzika I 3/2/0 Z+Zk 7
N834008 Odborný anglický jazyk I 0/2/0 Z 1
Volitelné předměty

2. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N105004 Úvod do chemických technologií 2/0/0 Zk 3
N108004 Úvod do studia materiálů 2/0/0 Zk 3
N110002 Laboratoř organické chemie I 0/0/4 KZ 3
N110005 Organická chemie II 3/2/0 Z+Zk 7
N403011 Fyzikální chemie I 3/2/0 Z+Zk 6
N444003 Laboratoř fyziky 0/0/3 KZ 3
N834009 Odborný anglický jazyk II 0/2/0 Z+Zk 2
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 1 z této skupiny )
N101004 Laboratoř anorganické chemie II 0/0/4 KZ 4
N111035 Úvod do inženýrské ekologie 2/0/0 Zk 3
N437005 Podniková ekonomika 2/1/0 Z+Zk 4
N437022 Základy marketingu chemických výrobků 2/0/0 Zk 3
N444006 Fyzika II 2/2/0 Z+Zk 5
Volitelné předměty

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N402002 Analytická chemie I 2/2/0 Z+Zk 5
N403013 Laboratoř fyzikální chemie I 0/0/4 KZ 3
N403014 Fyzikální chemie II 3/2/0 Z+Zk 7
N409002 Chemické inženýrství I 2/3/0 Z+Zk 6
N413004 Aplikovaná statistika 1/2/0 Z+Zk 4
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 1 z této skupiny )
N108013 Chemie životního prostředí 3/0/0 Zk 4
N110003 Laboratoř organické chemie II 0/0/4 KZ 4
N111006 Procesy v ochraně životního prostředí 2/1/0 Z+Zk 4
N111008 Uživatelské programy 0/3/0 KZ 3
Volitelné předměty

3. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N143013 Chemická informatika 1/1/0 KZ 2
N320001 Biochemie I 3/0/0 Zk 5
N402003 Laboratoř analytické chemie I 0/0/5 KZ 4
N409004 Chemicko-inženýrský projekt 0/1/0 KZ 2
N409013 Laboratoř chemického inženýrství 0/0/3 KZ 3
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 1 z této skupiny )
N402004 Analytická chemie II 2/1/0 Z+Zk 4
N409003 Chemické inženýrství II 2/3/0 Z+Zk 6
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 1 z této skupiny )
N101001 Bezpečnost a legislativa v chemii 2/0/0 Zk 3
N106037 Zpracování odpadů 2/0/0 Zk 3
N403012 Laboratoř fyzikální chemie II 0/0/3 KZ 3
Volitelné předměty

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N963014 Bakalářská práce 0/0/12 Z 15
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 2 z této skupiny )
N105001 Aplikované chemické procesy 2/1/0 Z+Zk 4
N110006 Strukturní analýza 2/1/0 Z+Zk 4
N110026 Základy farmakochemie 3/0/0 Zk 5
N111005 Katalýza 2/1/0 Z+Zk 4
N402007 Laboratoř analytické chemie II 0/0/4 KZ 4
Volitelné předměty

Během 1. až 5. semestru musí student získat celkem 4 zápočty z tělesné výchovy. Jeden ze zápočtů lze nahradit absolvováním letního nebo zimního týdenního sportovního kurzu.


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi