Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHTÚstav KMKI  → Lidé → doc. Ing. Jaroslav Bystrianský, CSc.
iduzel: 20279
idvazba: 25135
šablona: stranka
čas: 15.4.2024 19:48:24
verze: 5378
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 20279
idvazba: 25135
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'ukmki.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/lide/bystriansky'
iduzel: 20279
path: 8548/4165/1404/1918/9079/9078/20279
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

doc. Ing. Jaroslav Bystrianský, CSc.


Tel.: +420220443789 / +420602739054
Místnost: A60

Pozice:
docent
Vzdělání:
 1972-1977: VŠCHT Praha, inženýrské studium, studijní obor Chemická technologie
 1978-1982: VŠCHT Praha, aspirantura, studijní obor Fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálů
Zaměstnání:
 1977 – 1978: TŽ VŘSR Třinec
 1982 – 1990: VÚHŽ Dobrá, výzkumný / vědecký pracovník
 1990 – 1992: VŠZ Brno / VŠB Ostrava, odborný asistent
 1992 – 1993: VÍTKOVICE,a.s., Ostrava, vědecký pracovník (1/3)
 1993 – 2001: TEDIS.KOR,s.r.o. Třinec, vědecký pracovník
 1991 – 2001: VŠCHT Praha, odborný asistent (1/3)
 2001 – dosud: VŠCHT Praha, odborný asistent / docent
 2006 – dosud: VŠB Ostrava, docent
 
Odborné zaměření:
 užitné vlastnosti vysoce legovaných materiálů – vlivy prostředí
 prognózy životnosti zařízení klasické a jaderné energetiky
 protikorozní ochrana
Výuka:
 Protikorozní ochrana
 Povlaky kovů
 Vlastnosti a úprava povrchu
 Koroze a protikorozní ochrana
Členství v profesních organizacích a redakčních radách:
 Asociace korozních inženýrů (člen výboru)
 European Federation of Corrosion
 Zakládající člen České matice technické
 Člen Programové rady certifikace pracovníků v oboru Koroze a protikorozní ochrana
Vědecko-výzkumné projekty:
 FT-TA/011 Teplotní únava materiálů v chemickém a jaderném průmyslu, 2007
 FT/TA2/028 Metodika stanovení životnosti zařízení pracujících v podcreepové oblasti, 2008
 FR-TI1/086 Nové přístupy navrhování energetických zařízení a ocelových konstrukcí s vysokými užitnými parametry.
 TA02011179 Nové metody hodnocení úrovně poškození materiálů při odhadu zbytkové životnosti konstrukcí.
Publikace:
 J.Bystrianský, J.Siegl, L.Junek, L.Vlček: Fatigue of Stainless Steel EN 1.4541 in Conditions Simulating Nuclear  Energy Circuits, Power Plant Chemistry 2008, 10(5), 40 - 46
 S.Vejvoda, Z. Kala, J.Bystrianský, Z. Ramík: Pravděpodobnostní přístup posouzení poškozování materiálu interakcí koroze a únavy. Energetika 58, 343-348 (2009) , ISSN 0375-8842.
 J.Bystrianský, J.Stoulil, J.Mlnařík, L.Junek :Vliv materiálových heterogenit na dlouhodobou životnost vysokolegovaných ocelí primárního a sekundárního okruhu JE VVER. In Sborník Koroze 2009, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, ČR Brno 2009, pp. 121-126 ISBN 978-80-7204-634.
 J.Bystrianský: Podmínky poškozování konstrukčních materiálů v nadkritických blocích. Kotle a energetická zařízení 2010, XIX. ročník odborné konference s mezinárodní účastí, Brno 15. - 17. březen 2010, Sborník CD  6 str., Copyright © AVO ČR.
 J.Bystrianský; Z.Kuboň: Příčiny poškození teplosměnných trubek energetických kotlů. Korozia v energetike 2010, 21. mezinárodná konferencia, 25.5.2010 - 26.5.2010 Košice SR, Sborník ISBN 978-80-553-0412-0, Copyright © Technická univerzita Košiciach, str. 111 – 119.
 J.Bystrianský: Stabilita oxidických vrstev na vnitřním povrchu teplosměnných trubek. KOTLE A ENERGETICKÁ  ZAŘÍZENÍ, XX. ročník konference s mezinárodní účastí, 14. – 16.3.2011, Brno, Sborník příspěvků na CD, 9  str.
 J.Bystrianský, V.Šefl, P.Sajdl., J.Fojt, P.Bábková: Vliv stavu povrchu vysoce legovaných žáropevných ocelí na  jejich odolnost k oxidaci. KOTLE A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ, XX. ročník konference s mezinárodní účastí, 14.  – 16.3.2011, Brno, Sborník příspěvků na CD, 11 str.
 J.Bystrianský, R.Bonček, M.Kraus, S.Vejvoda: Výsledky destruktivních zkoušek konstrukčních materiálů dlouhodobě exponovaných v podmínkách tlakového okruhu klasické elektrárny. KOTLE A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ, XX. ročník konference s mezinárodní účastí, 14. – 16.3.2011, Brno, Sborník příspěvků na CD, 5 str.
 J.Bystrianský, V.Šefl, T.Hron, L.Procházka: Nové možnosti a důsledky interakce vodíku s kovy, Koroze a ochrana materiálů, 2011, (2), 51-57.
 
Patenty, užitné vzory:
 Celkem 11

Aktualizováno: 23.3.2020 23:04, Autor: Filip Průša

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi