Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHTÚstav KMKI  → Lidé → prof. Ing. Pavel Lejček, DrSc.
iduzel: 16765
idvazba: 20628
šablona: stranka
čas: 27.10.2021 15:06:35
verze: 4927
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

prof. Ing. Pavel Lejček, DrSc.

Pavel Lejček 

Tel.: +420220445026
 
Místnost: A50

Pozice:
profesor
Vzdělání
 1968-1973: VŠCHT Praha, inženýrské studium, studijní obor Technická analytická a fyzikální chemie
 1978-1982: ÚFM ČSAV Brno, externí aspirantura, studijní obor Fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálů
 1996: AV ČR, vědecký doktorát, obor Technické vědy
Zaměstnání
 1973-1982: odborný asistent, Ústav fyziky pevných látek ČSAV Praha,
 1982-1987: vědecký pracovník, Fyzikální ústav ČSAV Praha
 1987 dosud: vedoucí vědecký pracovník, vedoucí laboratoře, Fyzikální ústav ČSAV Praha
 2000 dosud: vedoucí oddělení, Fyzikální ústav ČSAV Praha
Odborné zaměření:
 hranice zrn v kovových materiálech (migrace, segregace…)
 inženýrství hranic zrn
 nanokrystalické a ultrajemnozrnné materiály
 krystalizace kovů
Výuka:
 Fyzika kovů
 Fyzikální metalurgie (DSP)
Ocenění
 1988:  Cena ČSAV
 1997: Japanese Government Research Award for Foreign Specialists
 2002: Pamätná medaila Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach
 2004: Zahrnut do Contemporary Who´s Who (American Biographical Institute, Raleigh) a do Who´s Who in Science and Technology (Marquis, New Providence)
 2011: Zahrnut do Kdo je kdo v České republice (Hübner)
Zahraniční stáže (1 měsíc a déle)
 1989–99: Max-Planck-Institut für Metallforschung, Stuttgart, Německo
 1997: National Research Institute for Metals, Tsukuba, Japonsko
 1997,1999: University of Pennsylvania, Philadelphia, USA
 2000, 2005: Tohoku University, Sendai, Japonsko
 2001,2: Ecole Superieure Nationale des Mines, St. Etienne, Francie
Členství v profesních organizacích a redakčních radách:
 Člen věd. spol. pro nauku o kovech (od 1984), JČMF (od 1995), Mater. Res. Soc., USA (MRS, od 1996), ČSNMT (od 2000), Česká chem. spol. (od 2000), Česká spol. pro  růst krystalů (od 2004)
 Člen ediční rady časopisu Surface and Interface Analysis (od 2005)
 Člen ediční rady časopisu Advances in Materials Science and Engineering (od 2008)
 Člen vědecké rady Fyzikálního ústavu AV ČR, Praha (1998–2006, 2002–3 předseda)
 Člen vědecké rady Fakulty chemické technologie, VŠCHT, Praha (od 2006)
 Volený člen Akademického Sněmu AV ČR (od 2002)
 Člen výboru Asociace School of Materials Science (Francie) (od 1999)
 Člen oborové rady Fyzikální a materiálové inženýrství stavební fakulty ČVUT, Praha, pro obory fyzikální metalurgie a chemická metalurgie (od 1999)
 Člen oborové rady chemie a technologie materiálů VŠCHT, Praha, pro obor metalurgie (od 2000)
 Člen oborové rady fyzika MFF UK, Praha, pro obor fyzika kondenzovaných látek (od 2005)
 Člen stálé komise pro obhajoby doktorských disertací (DSc.) v oboru Materiálové vědy a inženýrství (od 2003)
 Člen Research Board of Advisors při American Biographical Institute (od 2004)
 Člen International Advisory Board konferencí ECASIA (od 2004)
Vědecko-výzkumné projekty (od r. 2004):
 Krystalizace jedno- a vícefázových materiálů, 2004-2008, GA AV ČR, projekt IAA1010414.
 Kompenzační jev a vlastnosti hranic zrn, 2006-2008, GAČR, 202/08/0004
 Nové přístupy k inženýrství hranic zrn, 2006-2008, GAČR, 106/08/0369
 Multifunkční objemové kovové materiály s nanokrystalickou a ultrajemnozrnnou strukturou, 2008-2012, AV  ČR, program „Nanotechnologie pro společnost“, projekt  KAN300100801.
 Krystalizace intermetalik na bázi titanu, 2009-2011, GA AV ČR, projekt IAA200100902.
Významné časopisecké publikace (od 2008):
 P. Lejček, S. Hofmann: Thermodynamics of grain boundary segregation and applications to anisotropy, compensation effect and prediction, Crit. Rev. Sol. State Mater.  Sci. 33 (2008) 133–163.
 C. Grünzweig, C. David, O. Bunk, M. Dierolf, G. Frei, G. Kühne, J. Kohlbrecher, R. Schäfer, P. Lejček, H.M.R. Ronnow, F. Pfeiffer: Neutron decoherence imaging for  visualizing bulk magnetic domain structures,  Phys. Rev. Lett. 101 (2008) 025504 (1–4).
 F. Sorbello, G.M. Hughes, P. Lejček, P.J. Heard, P.E.J. Flewitt: Preparation of location-specific thin foils from Fe–3% Si bi- and tri-crystals for examination in a  FEG-STEM, Ultramicroscopy 109 (2009) 147–153.
 P. Lejček, A. Jäger, V. Gärtnerová: Reversed anisotropy of grain boundary properties and its effect on grain boundary engineering, Acta Mater. 58 (2010) 1930–1937.
 S. Tsurekawa, K. Inoue, P. Lejček: Grain boundary migration in Fe–3mass%Si bicrystals under magnetic field,  ISIJ Int. 50 (2010) 591–595.
 P. Lejček, J. Kovač, J. Vaníčková, J. Děd, Z. Samardžija, A. Zalar: Copper surface enrichment of Ag–Cu alloys, Surf. Interface Anal. 42 (2010) 662–665.
 A. Ostapovets, P. Šedá, A. Jäger, P. Lejček: Characteristics of coincident site lattice grain boundaries developed during equal channel angular pressing of magnesium  single crystals, Scripta Mater. 64  (2011) 470-473.
 P. Lejček, V. Gärtnerová, A. Jäger, J. Vaníčková, J. Děd, J. Haloda: Crystallographic aspects of intergranular failure of archaeological silver artefacts, Surf. Interface Anal.  43 (2011) 1128–1133.
 A. Jäger, A. Ostapovets, P. Molnár, P. Lejček: { }–{ } double twinning in magnesium, Philos. Mag. Lett. 98 (2011) 537–544.
Monografie a kapitoly v knihách:
 E.D. Hondros, M.P. Seah, S. Hofmann, P. Lejček: Interfacial and surface microchemistry, v: Physical Metallurgy, R.W. Cahn and P. Haasen, Eds., 4th ed., North-Holland,  Amsterdam, 1996, pp. 1201-1289.
 P. Lejček: Grain boundary segregation in metals, Springer, Berlin-Heidelberg, 2010, 239 str.

Aktualizováno: 19.8.2015 16:37, Autor: Filip Průša

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi