Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHTÚstav KMKI  → Lidé → Ing. Šárka Msallamová
iduzel: 20288
idvazba: 25145
šablona: stranka
čas: 18.2.2018 20:54:34
verze: 4219
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Ing. Šárka Msallamová

Šárka Msallamová

Tel.: +420220443750
Místnost: A61

Pozice:
odborný asistent
Vzdělání:
 1988-1993: VŠCHT Praha, inženýrské studium, studijní obor Chemická technologie kovových a speciálních  anorganických materiálů
 1993-1995: VŠCHT Praha, pedagogické minimum, obor Didaktika chemie
 2007 - dosud: VŠCHT Praha, doktorské studium, studijní obor Metalurgie
Zaměstnání:
 1994-2002: Walter-Deritend – slévárna přesného lití, vývojový slévárenský technolog
 2002 – dosud: VŠCHT Praha, Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství, odborný asistent
Odborné zaměření:
 elektrochemické metody protikorozní ochrany
 katodická ochrana ocelí
 korozní poškození kovových památek a způsob jejich restaurování a konzervace
 koroze historických olověných předmětů vlivem těkavých organických kyselin
 stabilizace a konzervace archeologických železných nálezů
 alotropní modifikace cínu
 metody průzkumu památek
Výuka:
 Chemické výpočty v anorganické chemii
 Laboratoř oboru I.
 Laboratoř anorganické chemie I
 Laboratoř oboru chemie a technologie materiálů
 Laboratoř oboru kovové materiály I
 Laboratoř oboru technologie restaurování
 Laboratoř programu restaurování
Členství v profesních organizacích a redakčních radách:
 Asociace korozních inženýrů
 člen redakce časopisu Koroze a ochrana materiálů
 European Federation of Corrosion
 World corrosion organization
Vědecko-výzkumné projekty:
 Katodická pasivace oceli, 2007 – 2009, GA ČR, 106/07/1038,
 Výzkum vlastností materiálů pro bezpečné ukládání radioaktivních odpadů a vývoj postupů jejich hodnocení,  2009 – 2013, MPO ČR, TIP FR-TI1/362.
Publikace:
 Novák, P., Hron, T., Msallamová, Š., Kouřil, M. A new indication system for demonstration of a corrosion differential aeration cell. Chemicke Listy. 2011, roč. 105, č. 4, s. 273-277.
 Msallamová, Š., Novák P., Kouřil M., Mišková L. Vliv koncentrace anorganických solí v modelových půdních elektrolytech na hodnotu pH v blízkosti katodicky chráněného povrchu uhlíkové oceli. Koroze a ochrana materiálu, 2010, roč. 54, č. 4 , s. 187-191.
 Novák, P., Kouřil M., Msallamová Š. Expoziční zkoušky uhlíkové oceli v anoxických neutrálních vodných roztocích. Koroze a ochrana materiálu, 2010, roč. 54, č. 4, s. 5-10.
 Novák P., Kouřil M., Msallamová Š. Pět mechanizmů koroze železa v neupravených vodách. Korozia v energetike 2010, 2010.
 Msallamová Š., Dlabolová L., Jonášová Š., Šulcová V. Restaurování relikviáře Panny Marie Museums, Monuments and Conservation 2010 Opava: Slezské zemské muzeum, 2010. s. 25-31.
 Msallamová Š., Jindrová E. Cínové křtitelnice z druhé poloviny 16. století. In Sborník z Konference konzervátorů-restaurátorů Brno: Technické muzeum v Brně, 2010. s. 30 - 36.
 Msallamová Š., Hrbáčková E., Ohlídalová M. Stanovení příčin korozního napadení olověných bul řádu Maltézských rytířů. In Sborník z Konference konzervátorů - restaurátorů konané 8. 9. - 10. 9. 2009 v Hradci  Králové Brno: Technické muzeum v Brně, 2009. s. 22-29.
 Novák P., Msallamová Š., Kouřil M., Hron T. Korozní paradox a katodická pasivace. In Sborník konference AKI 2009 Praha: VŠCHT Praha, 2009. s. 16-22.
 Msallamová Š., Novák P., Děd J., Stoulil J. Elektrochemické odstraňování chloridů z korozních produktů železných archeologických nálezů. In Konference AKI Koroze a protikorozní ochrana kovů, 2008 Praha: Asociace korozních inženýrů ČR, 2008.
 Novák P., Kouřil M., Msallamová Š., Hron T., Hruška J. Significance of steel cathodic passivation in corrosion.  In International Corrosion Congres LakeTahoe : NACE-ANS , 2008.
 Novák P., Msallamová Š., Děd J., Kouřil M. Electrochemical extraction of chlorides from corrosion products of  iron archeaelogical objects. In Eurocorr 2008: The European Corrosion Congress,Edingburg Edingburg : Dechema, 2008.
Aktualizováno: 19.8.2015 16:14, Autor: Filip Průša

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi