Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHTÚstav KMKI  → Lidé → prof. Ing. Pavel Novák, CSc. 
iduzel: 20277
idvazba: 25133
šablona: stranka
čas: 29.2.2024 08:18:36
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 20277
idvazba: 25133
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'ukmki.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/lide/novak'
iduzel: 20277
path: 8548/4165/1404/1918/9079/9078/20277
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

prof. Ing. Pavel Novák, CSc. 

Pavel Novák

Tel.: +420220444033
Místnost: A64

Pozice:
profesor na Ústavu chemické technologie restaurování památek
Vzdělání:
 1958-1963 inženýrské studium VŠCHT Praha, Fakulta anorganické technologie, obor Anorganická technologie  (1963 - Ing.)
 1963-1967 doktorské studium VŠCHT Praha, Fakulta anorganické technologie, obor Fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálu (1968 - CSc.)
 1990 VŠCHT Praha, Fakulta chemické technologie, habilitace v oboru Fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálu (1990 - doc.)
 2002 VŠCHT Praha, Fakulta chemické technologie, jmenovací řízení v oboru Materiálové inženýrství (2002 –  prof.)
Zaměstnání
 1967-1979 Katedra chemické technologie kovů VŠCHT Praha, vědecký pracovník
 1979-1989 Katedra chemické technologie kovů a korozního inženýrství, samostatný vědecký pracovník
 1990-2009 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství, docent 1991-2002, vedoucí ústavu 1991-2009,  od 2003 profesor
 od 2009 vedoucí Ústavu chemické technologie restaurování památek
Odborné zaměření:
 Teorie koroze kovů
 Korozní inženýrství
 Pasivita kovů a její poruchy
 Korozní monitoring
 Elektrochemické protikorozní ochrany - anodická a katodická ochrana
 Koroze ocelové výztuže v betonu
 Příčiny korozního poškození kovových uměleckých památek a způsoby jejich protikorozní ochrany
Výuka:
 Koroze materiálů
 Korozní inženýrství
 Teorie korozních procesů
Členství v profesních organizacích a redakčních radách:
 Asociace korozních inženýrů (AKI) - viceprezident (1991-2011)
 European Federation of Corrosion (EFC)
 Internatinal Corrosion Council (ICC) - zástupce ČR
 NACE International
 Česká chemická společnost
 International Council of Museums (ICOM)
 Asociace muzeí a galerií (AMG)
 Časopis Koroze a ochrana materiálu, člen redakční rady
Vědecko-výzkumné projekty:
 CORRLOG - Automated corrosion sensors as on-line real time process control tools (2005-2008) evropský projekt
 Katodická pasivace (2007-2009) projekt GAČR 106/07/1038,
 Ověřování nových metod měření účinnosti protikorozní ochrany (2007 – 2011). Projekt MERO ČR a.s..
 MUSECORR – Protection of cultural heritage by real-time corrosion monitoring (2009-2012
 Výzkum vlastností materiálů pro bezpečné ukládání radioaktivních odpadů a vývoj postupů jejich hodnocení.  (2010-2013) Projekt MPO ČR FR-TI1/362
 
Významné časopisecké publikace:
 Novák P., Hron T., Msallamová Š., Kouřil M.: Nový indikační systém pro demonstraci korozního článku s různým ovzdušněním. Chemické listy 105 (2011) 273-277.
 Novák P., Kouřil M., Msallamová Š.: Expoziční zkoušky uhlíkové oceli v anoxických neutrálních vodných roztocích. Koroze a ochrana materiálů 54 (2010) 177–181.
 Kouřil M., Novák P., Šotka D.: Korozní rychlost železa při katodické polarizaci v alkalickém prostředí. Koroze a ochrana materiálů 54 (2010) 182–186.
 Kouril M., Novak P., Bojko M.: Threshold chloride concentration for stainless steels activation in concrete pore  solutions. Cement and Concrete Research 40 (2010)  431-436.
 Prosek T., Novak P., Bystriansky J.: Influence of heat flux and surface temperature on the intergranular corrosion of stainless steel. Materials and Corrosion 56 (2006)  312-317.
 Kouril M., Novak P., Bojko M.: Limitations of the linear polarization method to determine stainless steel corrosion rate in concrete environment. Cement & Concrete  Composites 28 (2006) 220-225
 Prosek T., Novák P.: Initiation and propagation of the stainless steel pitting corrosion under heat flux, Materials and Corrosion 54 (2003) 933-939.
 Novak P, Mala R, Joska L: Influence of pre-rusting on steel corrosion in concrete Cement and Concrete Research 31 (2001) 589-593.
 Prošek T., Novák P.: Irregular corrosion of austenitic stainless steel under heat transfer conditions, PowerPlant Chem. 3 (2001) 89-91, 118-120.
 Novák P., Macenauer A.: Erosion-corrosion of passive metals by solid particles, Corrosion Science 35 (1993) 635-640
 Novák P., Štefec R., Franz F.: Testing the susceptibility of stainless steels to intergranular corrosion by reactivation method, Corrosion (USA) 31 (1975) 344-347.
Monografie:
 Novák P.: Koroze kovů, in Konzervování a restaurování kovů, kap. 3, 136-198, TM Brno, AMG ČR, 2011
 Novák P.: Anodic protection (Chapter 4.24) in Shreir´s Corrosion, Elsevier Science Amsterdam 2010
 Novák P., Děd J., Vojtěch D., Kučerová I.: Kovy in: Péče o architektonické dědictví, II. díl, Idea servis Praha 2008
 Novák P. : Environmental Deterioration of Metals (Chapter 3) in: Environmental Deterioration of Materials, Series: Advances in Architecture, Vol 21, Witpress Boston 2006
 Novák P., Malá R., Kouřil M.: Influence of scale and rust on steel activation in model concrete pore solution, in  Mietz J. (Ed.) Corrosion of reinforcement in concrete,  Chapter 4, EFC Series 38, Woodhead Publishing London 2006
 Novák P., Malá R.: Comparison of Electrochemical Data and Mass Loss Corrosion Rate Measurements for Steel Reinforcement in Concrete, in: Corrosion of Reinforcement  in Concrete. Mechanismus and Protection (Eds. Mietz J., Polder R., Elsener B.) EFC Publication No 31, 41-48, IOM Comm. London 2000
 Novák P.: Anodická protikorozní ochrana, SNTL Praha 1987
Zahraniční pobyty
 1994 studijní pobyt na univerzitách USA
 1985 Korosionsinstitutet Stockholm
 1979 Institut fizičeskoj chimii Moskva
Další aktivity
 člen oborové rady pro obor „Metalurgie"
 člen vědecké rady Fakulty chemické technologie
 proděkan pro vědu a výzkum Fakulty chemické technologie (1990-1994)
 Národní cena ČR 1990
 předseda správní rady Nadačního fondu profesora Josefa Koritty

Aktualizováno: 18.12.2019 13:42, Autor: Filip Průša

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi