Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHTÚstav KMKI  → Lidé → doc. Ing. Filip Průša, Ph.D.
iduzel: 20294
idvazba: 25154
šablona: stranka
čas: 29.2.2024 10:43:15
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 20294
idvazba: 25154
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'ukmki.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/lide/prusa'
iduzel: 20294
path: 8548/4165/1404/1918/9079/9078/20294
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

doc. Ing. Filip Průša, Ph.D.

E-mail: Filip.Prusa@vscht.cz

Tel.: +420220444441

Místnost: A55


Scopus ID: 23478092600

ORCID: 0000-0002-1225-5380


Pozice: odborný asistent


Vzdělání:

2009-2016: VŠCHT Praha, doktorské stadium, studijní obor Metalurgie.

2007-2010: VŠCHT Praha, bakalářské stadium, studijní obor Procesní inženýrství, informatika a management.

2007-2009: VŠCHT Praha, navazující magisterské stadium, studijní obor Kovové materiály

2004-2007: VŠCHT Praha, bakalářské stadium, studijní obor Chemie a technologie materiálů.


Zaměstnání:

2023 - dosud: VŠCHT Praha, Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství, docent

od 2016:  VŠCHT Praha, Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství, odborný asistent

01/2017-12/2018: Fyzikální ústav AV ČR, Praha, Oddělení funkčních materiálů, postdoktorand

2009-2016: VŠCHT Praha, Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství, vědecký pracovník

2011-2013:  VŠCHT Praha, člen grantové rady VŠCHT Praha.


Odborné zaměření:

 • rychlé tuhnutí kovů
 • prášková metalurgie
 • hliníkové slitiny
 • titanové slitiny
 • slitiny s vysokou entropií
 • biodegradabilní slitiny Zn
 • slinování v plasmatu

 Výuka:

 • Degradace materiálů
 • Informatika konzervování-restaurování
 • Koroze a degradace kovů
 • Laboratorní projekt I
 • Laboratorní projekt II
 • Laboratoře oboru (Rychlé tuhnutí, Slinování v plazmatu, Mechanické legování)
 • Laboratoř specializace – biomateriály
 • Laboratoř specializace – kovové materiály

Členství v profesních organizacích a redakčních radách:
člen Československá mikroskopická společnost
člen European Microscopy Society
člen Microscopy Society of America

Aktuální vědecko-výzkumné projekty:
2024-2026 (GAČR; 24-10767S): Pokročilé slitiny s vysokou entropií vyztužené pomocí in-situ připravených karbidů z různých typů nanostrukturovaných uhlíkových prekurzorů (Hlavní řešitel).
2021-2023 (GAČR; 21-11313S): Příprava nanokrystalických kompozitních slitin s vysokou entropií a kontrolovatelnými vlastnostmi (Hlavní řešitel). 
2022-2025 (TAČR; TK04020056): Vysokoteplotní odolné materiály pro komponenty tepelných okruhů (Spoluřešitel)

Ukončené vědecko-výzkumné projekty:
2017-2019 (GAČR; GJ17-25618Y): Zpracování inovativních intermetalik na bázi železa mechanickým legováním a slinováním v plazmatu (Hlavní řešitel).

Významné časopisecké publikace za poslední 3 roky:
1. Thurlova H., Prusa F., Influence of the Al Content on the Properties of Mechanically Alloyed CoCrFeNiMnXAl20−X High-Entropy Alloys. Materials 15:22, 2022. IF 3,748; https://doi.org/10.3390/ma15227899 
2. Lovasi T., Pecinka V., Ludvik J., Kubasek J., Prusa F., Kouril M., Corrosion Properties of Boron- and Manganese-Alloyed Stainless Steels as a Material for the Bipolar Plates of PEM Fuel Cells 15:19, 2022. IF 3,748; https://doi.org/10.3390/ma15196557 
3. Vonavkova I., Prusa F., Kubasek J., Michalcova A., and Vojtech D., Microstructure and Mechanical Properties of Ti-25Nb-4Ta-8Sn Alloy Prepared by Spark Plasma Sintering. Materials 15:11, 2022. IF 3,748; https://doi.org/10.3390/ma15062158 
4. Strakosova A., Prusa F., Michalcova A., Kratochvil P., and Vojtech D., Annealing Response of Additively Manufactured High-Strength 1.2709 Maraging Steel Depending on Elevated Temperatures. Materials 15:12, 2022. IF 3,748; https://doi.org/10.3390/ma15113753 
5. Reznickova A., Nguyenova H.Y., Zaruba K., Strasakova J., Kolska Z., Michalcova A., Prusa F., Kvitek O., Slepicka P., Sajdl P., and Svorcik V., Grafting of silver nanospheres and nanoplates onto plasma activated PET: Effect of nanoparticle shape on antibacterial activity. Vacuum 203:12, 2022. IF 4,11; https://doi.org/10.1016/j.vacuum.2022.111268 
6. Regmi C., Ashtiani S., Prusa F., and Friess K., Synergistic effect of hybridized TNT@GO fillers in CTA-based mixed matrix membranes for selective CO2/CH4 separation. Separation and Purification Technology 282:13, 2022. IF 9,136; https://doi.org/10.1016/j.seppur.2021.120128 
7. Jakes V., Havlicek J., Prusa F., Kucerkova R., Nikl M., and Rubesova K., Translucent LiSr4(BO 3)(3) ceramics prepared by spark plasma sintering. Ceramics International 48:15785-15790, 2022. IF 5,532; https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2022.02.116 
8. Ashtiani S., Regmi C., Azadmanjiri J., Hong N.V., Fila V., Prusa F., Sofer Z., and Friess K., Stimuli-responsive of magnetic metal-organic frameworks (MMOF): Synthesis, dispersion control, and its tunability into polymer matrix under the augmented-magnetic field for H-2 separation and CO2 capturing applications. International Journal of Hydrogen Energy 47:20166-20175, 2022. IF 7,139; https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2022.04.120 
9. Thor T., Rubesova K., Jakes V., Mikolasova D., Cajzl J., Havlicek J., Nadherny L., Prusa F., Kucerkova R., and Nikl M., Dense ceramics of lanthanide-doped Lu2O3 prepared by spark plasma sintering. Journal of the European Ceramic Society 41:741-751, 2021. IF 6,364; https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2020.08.028 
10. Strakosova A., Prusa F., Michalcova A., and Vojtech D., Structure and Mechanical Properties of the 18Ni300 Maraging Steel Produced by Spark Plasma Sintering. Metals 11:13, 2021. IF 2,695; https://doi.org/10.3390/met11050748 
11. Samal S., Molnarova O., Prusa F., Kopecek J., Heller L., Sittner P., Skodova M., Abate L., and Blanco I., Net-Shape NiTi Shape Memory Alloy by Spark Plasma Sintering Method. Applied Sciences-Basel 11:16, 2021. IF 2,838; https://doi.org/10.3390/app11041802 
12. Regmi C., Ashtiani S., Sofer Z., Hrdlicka Z., Prusa F., Vopicka O., and Friess K., CeO2-Blended Cellulose Triacetate Mixed-Matrix Membranes for Selective CO2 Separation. Membranes 11:21, 2021. IF 4,562; https://doi.org/10.3390/membranes11080632 
13. Kucera V., Cabibbo M., Prusa F., Fojt J., Petr-Soini J., Pilvousek T., Kolarikova M., and Vojtech D., Phase Composition of Al-Si Coating from the Initial State to the Hot-Stamped Condition. Materials 14:17, 2021. IF 3,748; https://doi.org/10.3390/ma14051125 
14. Knaislova A., Simunkova V., Novak P., Prusa F., Cabibbo M., Jaworska L., and Vojtech D., Effect of alloying elements on the properties of Ti-Al-Si alloys prepared by powder metallurgy. Journal of Alloys and Compounds 868:14, 2021. IF 6,371; https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2021.159251 
15. Hosova K., Pinc J., Skolakova A., Bartunek V., Vertat P., Skolakova T., Prusa F., Vojtech D., and Capek J., Influence of Ceramic Particles Character on Resulted Properties of Zinc-Hydroxyapatite/Monetite Composites. Metals 11:16, 2021. IF 2,695; https://doi.org/10.3390/met11030499 
16. Dvorsky D., Kubasek J., Roudnicka M., Prusa F., Necas D., Minarik P., Straska J., and Vojtech D., The effect of powder size on the mechanical and corrosion properties and the ignition temperature of WE43 alloy prepared by spark plasma sintering. Journal of Magnesium and Alloys 9:1349-1362, 2021. IF 11,813; https://doi.org/10.1016/j.jma.2020.12.012 
17. Dvorsky D., Kubasek J., Prusa F., Kristianova E., and Vojtech D., Specific interface prepared by the SPS of chemically treated Mg-based powder. Materials Chemistry and Physics 261:8, 2021. IF 4,778; https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2020.124197 
18. Cech J., Hausild P., Karlik M., Capek J., and Prusa F., Indentation Size Effect in CoCrFeMnNi HEA Prepared by Various Techniques. Materials 14:12, 2021. IF 3,748; https://doi.org/10.3390/ma14237246 
19. Cabibbo M., Prusa F., Spigarelli S., Santecchia E., and Paoletti C., Microstructure-based alloy compression strengthening model of an equiatomic high-entropy alloy CoCrFeNiNb. Metallurgia Italiana 8-20, 2021. IF 0,386; počet citací 0; podíl na tvorbě: 40%
20. Cabibbo M., Prusa F., Senkova A., Skolakova A., Kucera V., and Veselka Z., Compression stress strengthening modelling of a ultrafine-grained equiatomic SPS CoCrFeNiNb high-entropy alloy. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part C-Journal of Mechanical Engineering Science 235:1432-1442, 2021. IF 1,758; https://doi.org/10.1177/0954406220943245  
21. Cabibbo M., Knaislova A., Novak P., Prusa F., and Paoletti C., Role of Si on lamellar formation and mechanical response of two SPS Ti-15Al-15Si and Ti-10Al-20Si intermetallic alloys. Intermetallics 131:5, 2021. IF 4,075; https://doi.org/10.1016/j.intermet.2021.107099 
22. Ashtiani S., Sofer Z., Prusa F., and Friess K., Molecular-level fabrication of highly selective composite ZIF-8-CNT-PDMS membranes for effective CO2/N-2, CO2/H-2 and olefin/paraffin separations. Separation and Purification Technology 274:7, 2021. IF 9,136; https://doi.org/10.1016/j.seppur.2021.119003 
23. Veselka Z., Prusa F., Senkova A., and Vojtech D., High-Entropy Alloys: History, Preparation, Properties and Research. Chemicke Listy 114:26-33, 2020. IF 0,356; počet citací 0; podíl na tvorbě: 50%
24. Skolakova A., Prusa F., and Novak P., Thermal analysis of FeAl intermetallic compound sintered at heating rate of 300 degrees C/min. Journal of Alloys and Compounds 819:4, 2020. IF 6,371; https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2019.152978 
25. Reznickova A., Grulich L., Cizmar E., Orendac M., Zelenakova A., Kolska Z., Prusa F., and Svorcik V., Cu phthalocyanine, Cu and Fe@Au nanoparticles grafted polyethylene: From structural to magnetic properties. Materials Chemistry and Physics 239:7, 2020. IF 4,778; https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2019.122104 
26. Prusa F., Proshchenko O., Skolakova A., Kucera V., and Laufek F., Properties of FeAlSi-X-Y Alloys (X,Y=Ni, Mo) Prepared by Mechanical Alloying and Spark Plasma Sintering. Materials 13:17, 2020. IF 3,748; https://doi.org/10.3390/ma13020292 
27. Prusa F., Cabibbo M., Senkova A., Kucera V., Veselka Z., Skolakova A., Vojtech D., Cibulkova J., and Capek J., High-strength ultrafine-grained CoCrFeNiNb high-entropy alloy prepared by mechanical alloying: Properties and strengthening mechanism. Journal of Alloys and Compounds 835:19, 2020. IF 6,371; https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2020.155308 
28. Pinc J., Capek J., Kubasek J., Prusa F., Hybasek V., Vertat P., Sedlarova I., and Vojtech D., Characterization of a Zn-Ca-5(PO4)(3)(OH) Composite with a High Content of the Hydroxyapatite Particles Prepared by the Spark Plasma Sintering Process. Metals 10:18, 2020. IF 2,695; https://doi.org/10.3390/met10030372 
29. Pinc J., Capek J., Hybasek V., Prusa F., Hosova K., Manak J., and Vojtech D., Characterization of Newly Developed Zinc Composite with the Content of 8 wt.% of Hydroxyapatite Particles Processed by Extrusion. Materials 13:15, 2020. IF 3,748; https://doi.org/10.3390/ma13071716 
30. Novak P., Bartak Z., Nova K., and Prusa F., Effect of Nickel and Titanium on Properties of Fe-Al-Si Alloy Prepared by Mechanical Alloying and Spark Plasma Sintering. Materials 13:14, 2020. IF 3,74; https://doi.org/10.3390/ma13030800 
31. Molnarova O., Duchon J., de Prado E., Csaki S., Prusa F., and Malek P., Bimodal Microstructure in an AlZrTi Alloy Prepared by Mechanical Milling and Spark Plasma Sintering. Materials 13:13, 2020. IF 3,748; https://doi.org/10.3390/ma13173756 
32. Cabibbo M. and Prusa F., Microstructure based strengthening model of a biocompatible WE54 alloy reinforced by SiC. Metallurgia Italiana 8-19, 2020. IF 0,386; počet citací 0; podíl na tvorbě: 50%
Aktualizováno: 9.1.2024 17:13, Autor: Filip Průša

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi