Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHTÚstav KMKI  → Věda a výzkum → Přístrojové vybavení
iduzel: 16737
idvazba: 20599
šablona: stranka_galerie
čas: 17.6.2024 06:48:57
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 16737
idvazba: 20599
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'ukmki.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/pristrojove-vybaveni'
iduzel: 16737
path: 8548/4165/1404/1918/9076/16737
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Přístrojové vybavení

Spark plasma sintering přístroj FCT Systeme HP-D 10

Zařízení pro kompaktizaci práškových materiálů schopné připravit válcovité vzorky o průměru 20, 30 a 50 mm. Průchodem proudu skrz práškový materiál je dosahováno ultravysokých rychlostí ohřevu a působením tlaku dochází ke zkompaktizování. 

Univerzální zkušební stroj LabTest 5.250SP1-VM

Univerzální zkušební stroj pro provádění zkoušek pevnosti materiálů v tahu, tlaku a ohybu při laboratorní teplotě a při zvýšených teplotách do 1200 °C. Přístroj je vybaven laserovým průtahoměrem pro přesné měření deformace vzorku.

originál

Atomový emisní spektrometr Horiba JobinYvon GD Profiler II

Spektrometr je vybaven buzením radiofrekvenčním doutnavým výbojem. Díky řízenému odprašování povrchu umožňuje chemickou objemovou a povrchovou profilovou analýzu vodivých i nevodivých vzorků.

originál

Rastrovací elektronový mikroskop TESCAN VEGA 3 LMU

Rastrovací elektronový mikroskop TESCAN VEGA 3 LMU umožňuje díky volitelnému tlaku v pracovní komoře pozorování vodivých i nevodivých materiálů. Díky EDS analyzátoru OXFORD Instruments INCA 350 umožňuje rovněž chemickou mikroanalýzu pozorovaného vzorku.

originál

Přesná metalografická pila ATM Brillant 220

Pila umožňuje přesné řezání široké škály materiálů od polymerů přes kovové materiály a keramiku. Pro řezání jemožné použít korundové, diamantové nebo CBN rozbrušovací kotouče. Pro omezené tepelného ovlivnění materiálu je pila vybavena vodném chlazením.

Tvrdoměry

ÚKMKI disponuje tvrdoměry pro indentační zkoušky tvrdosti podle Vickerse, Brinella a Rockwella.

Vakuová indukční pec

Modernizovaná vakuová indukční pec Leybold-Heraeus pro tavení a odlévání ve vakuu nebo v inertní atomosféře.

Muflové pece

Muflové pece pro žíhání při teplotách do 1200 °C. Disponují programovatelným regulátorem pro podrobné nastavení teplotního cyklu.

Odstředivý atomizér

Zařízení pro výrobu rychle ztuhlých prášků hliníkových slitin odstředivou atomizací. Zařízení je vybaveno indukčním ohřevem pro roztavení vsázky (max. 1 kg). Dosahuje se rychlosti chlazení cca 102 K/s.

Zařízení pro rychlé chlazení metodou melt spinning

Zařízení pro výrobu rychle ztuhlých pásků hliníkových slitin odstředivou atomizací. Zařízení je vybaveno indukčním ohřevem pro roztavení vsázky (max. 40 g). Dosahuje se rychlosti chlazení 103-105 K/s.

Mikrotvrdoměr Zwick

Mikrotvrdoměr umožňuje měření mikrotvrdosti a tvrdosti podle Vickerse v rozsahu zatížení 50 g až 30 kg.

Metalografický světelný mikroskop Olympus PME3

Metalografický mikroskop pro pozorování v rozsahu zvětšení 50 – 1000x. Disponuje polarizačními filtry a diferenciálním interferenčním kontrastem. Je vybaven barevnou digitální kamerou a softwarem pro snímání, zpracování a analýzu obrazu.

Metalografický světelný mikroskop Carl Zeiss Neophot 2

Metalografický mikroskop pro pozorování v rozsahu zvětšení 50 – 2000x. Kromě pozorování umožňuje rovněž měření mikrotvrdosti podle Vickerse se zatížením 5 – 100 g. Je vybaven barevnou digitální kamerou a softwarem pro snímání, zpracování a analýzu obrazu.

Metalografický lis

Manuální metalografický lis se používá k zalisování malých vzorků do vhodných pryskyřic pro snazší přípravu broušením a leštěním.

Vibrační laboratorní mlýn VM4

Přístroj umožňuje mletí surovin a materiálů do tvrdosti 9 stupňů Mohse jednorázově v množství do 200 gramů hmotnosti vzorku a velikosti zrna do 10 mm. Je vybaven časovacím zařízením.

Sítovací stroj Fritsch Analysette 3 

Sítovací stroj umožňuje kvantitativní analýzu velikosti částic pevných látek (4 mm - 45 mm) s možností volby amplitudy a doby sítování.

Atomový absorpční spektrometr GBC 932Plus

Přístroj slouží ke stanovení koncentrací převážně kovových prvků v roztocích. Atomizace je plamenová (vzduch-acetylen nebo N2O-acetylen). Detekční limity a rozsah analyzovaných koncentrací závisí na konkrétním prvku a matrici, běžně se pohybují v ppm, špičkově i ppb.

Autokláv Büchi Glas Uster

Autokláv slouží k loužení materiálů v různých médiích za zvýšených tlaků a teplot. Reakční skleněná nádoba o objemu 1 l je vybavena teflonovým kotvovým míchadlem. Dosažitelný tlak je 600 kPa a teplota 120 °C. Ohřev je zajištěn přes dvouplášťovou reakční nádobu.

Autokláv Parr

Zařízení umožňuje loužení materiálů v různých médiích za vysokých tlaků a teplot. Reakční nádoba z materiálu Hastelloy je vybavena skleněnou vložkou o objemu 1,8 l. Vnitřní zařízení tvoří chladící had umožňující řízené chlazení a míchadlo z materiálu Hastelloy. Dosažitelný tlak činí 10 MPa, teplota 300 °C. Ohřev je zajišťován elektrickým topným pláštěm. Autokláv je vybaven zařízením pro odběr vzorků.

Rotátor Stuart Scientific STR4

Slouží k provádění kapalinové extrakce, homogenizaci a míchaní kapalných vzorků. Do přístroje je možné upnout zkumavky různých průměrů a objemu. Je vybaven plynulou regulací rychlosti rotace a časovacím zařízením.

Goniometr SEE System (ADVEX Instruments)

Přístroj umožňuje stanovení úhlu smáčení a povrchové energie.

Odtrhoměr Comtest OP (Coming Plus)

Pomocí přístroje lze přímo změřit přilnavost (adhezi) povlaku k substrátu – síla/napětí pro odtržení.

Drsnoměr Surftest SJ-201 (Mitutoyo)

Přístroj je určen k měření drsnosti povrchu. Kromě standardních statistických hodnot Ra, Rz, apod. je možné získat i liniový záznam hodnot při propojení s PC.

Potenciostaty Gamry a ACM Instruments

Přístroje umožňují celou řadu elektrochemických technik (stejnosměrných, impedančních i šumových), nezbytných pro stanovení mechanismu korozního napadení i pro zrychlené zkoušky.

Trhací stroj Korossdata

Stroj umožňuje zkoušky s pomalým průtahem (SSRT-slow strain rate tensile test; CERT-constant elongation rate test) pro stanovení náchylnosti materiálu ke koroznímu praskání (koroze za mechanického napětí).

Klimatická komora KBF 240 (Binder)

Komora umožňuje cyklické střídání podmínek – teplota a relativní vlhkost (např. zkouška dle Volvo STD 1027). Rozmezí teplot -10 až +60 °C a RH 10 až 95 %.

Klimatická komora HCP 108 (Memmert)

Komora je unikátní možností testování při vysokých teplotách a relativních vlhkostech (až 80 % RH při 80 °C).

Kondenzační komora KBEA 300 (Liebisch)

Kondenzační komora umožňující testování dle ČSN EN ISO 6270-1 či ASTM D 2247 a díky možnosti dávkování plynů (SO2) i ČSN EN ISO 3231 či ČSN ISO 6988.

Glovebox

Zařízení umožňuje laboratorní práci a testy s nebezpečnými látkami, práci v anaerobním prostředí či prostředí libovolného plynu.

 

Snímač potenciálového a proudového šumu Jajssle Zr-01A ZU-01A (2)
18. Autokláv Parr
19. Rotátor Stuart Scientific STR4
4. Přesná metalografická pila ATM Brillant 220
2. Atomový emisní spektrometr Horiba JobinYvon GD Profiler II
6. Vakuová indukční pec
1. Univerzální zkušební stroj LabTest 5.250SP1-VM
5. Tvrdoměry
3. Rastrovací elektronový mikroskop TESCAN VEGA 3 LMU
7. Muflové pece
20. Goniometr SEE System (ADVEX Instruments)
24. Trhací stroj Korossdata
22. Drsnoměr Surftest SJ-201 (Mitutoyo)
26. Klimatická komora HCP 108 (Memmert)
21. Odtrhoměr Comtest OP (Coming Plus)
25. Klimatická komora KBF 240 (Binder)
23. Potenciostat ACM Instruments
27. Kondenzační komora KBEA 300 (Liebisch)
10. Mikrotvrdoměr Zwick
14. Vibrační laboratorní mlýn VM4
12. Metalografický světelný mikroskop Carl Zeiss Neophot 2
16. Atomový absorpční spektrometr GBC 932Plus
11. Metalografický světelný mikroskop Olympus PME-3
15. Sítovací stroj Fritsch Analysette 3
13. Metalografický lis
17. Autokláv Büchi Glas Uster
Elektrochemický multiplexer Gamry ECM 8
8. Odstředivý atomizér
9. Zařízení pro rychlé chlazení metodou melt spinning

Aktualizováno: 5.3.2020 13:08, Autor: Filip Průša

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi